WebSiteCe este o asociatie de consumatori?


BUN VENIT PE SITE-UL OFICIAL A.D.C.R. - Membrii organizatiilor neguvernamentale din domeniul protectiei consumatorilor au doar dreptul de a informa sau consilia agentii economici, precum si de a reprezenta gratuit consumatorii in instanta, dar nu au drept de control.


In sensul Ordonantei Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, asociatiile pentru protectia consumatorilor sunt considerate organizatii neguvernamentale, ca persoane juridice, conform legii, si care, fara a urmari realizarea de profit pentru membrii lor, au ca unic scop apararea drepturilor si intereselor legitime ale membrilor lor sau ale consumatorilor, în general.

Potrivit statutului A.D.C.R, principalele obiective ale asociatiei sunt:

 • Colaborarea cu organizatii profesionale si cu institutii abilitate guvernamentale si neguvernamentale, cu atributii în domeniul protectiei consumatorilor, în vederea respectarii intereselor consumatorilor.
 • Imbunatatirea cadrului legislativ general de protectie a consumatorilor, prin solicitari adresate autoritatilor, prin participarea la elaborarea standardelor sau a specificatiilor ce definesc bunurile de consum si serviciile.
 • Educare,consilierea si informarea consumatorilor prin actiuni proprii, publicatii, studii de piata si orice alte mijloace de informare în masa.

 • Apararea, promovarea si reprezentarea prin toate mijloacele legale a drepturilor si intereselor consumatorilor în raporturile cu agentii economici si institutiile statului .

 • WebSiteCe drepturi au asociatiile de consumatori?


 • De a fi sprijinite logistic de catre organismele administratiei publice centrale si locale, în vederea atingerii obiectivelor lor;
 • De a solicita autoritatilor competente luarea de masuri în vederea opririi productiei sau retragerii de pe piata a produselor ori serviciilor care nu asigura nivelul calitatativ prescris în documentele stabilite de lege sau care pun în pericol viata, sanatatea ori securitatea consumatorilor;
 • De a solicita operatorilor economici realizarea de produse si servicii în conditii speciale, în vederea satisfacerii nevoilor consumatorilor cu handicap sau de vârsta a treia;
 • De a fi consultate cu ocazia elaborarii actelor normative, standardelor sau specificatiilor care definesc caracteristicile tehnice si calitative ale produselor si serviciilor destinate consumatorilor;
 • De a solicita si de a obtine informatii asupra pretului si caracteristicilor calitative ale produselor sau serviciilor , de natura sa ajute consumatorul la luarea unei decizii asupra achizitionarii acestora;
 • De a initia actiuni proprii, în vederea identificarii cazurilor în care operatorii economici nu respecta drepturile consumatorilor prevazute de lege, precum si a cazurilor de neconformitate a produselor sau serviciilor, si de a sesiza, în cadrul unei proceduri de urgenta
 • De a informa opinia publica, prin mass-media, asupra deficientelor de calitate ale produselor si serviciilor, precum si asupra consecintelor vatamatoare ale acestora pentru consumatori;
 • De a introduce actiuni în justitie pentru apararea drepturilor si intereselor legitime ale consumatorilor .

  WebSiteCe nu au dreptul reprezentantii asociatiilor de consumatori?

  conforma dispozitiilor Art.33 din Legea 296 / 2004,privind codul consumatorului,Reprezentantii Organizatiilor Neguvernamentale ale Consumatorilor NU AU DREPTUL DE CONTROL AL AGENTILOR ECONOMICI.


  IN CAZUL IN CARE DORITI UN PARTENERIAT DE COLABORARE SAU SA FACETI O DONATIE CATRE A.D.C.R NU EZITATI SI TRIMITETI O CERERE PRIN FAX SAU E-MAIL SI IN CEL MAI SCURT TIMP VETI FII CONTACTAT DE CATRE UN REPREZENTANT A.D.C.R

 •